Nytt sensorsystem för kostnadseffektiv
vårdplanering och ökad trygghet

inom hemvård och äldreomsorg

Kostnadseffektivt

De största besparingarna inom vård och omsorg görs genom preventiva insatser. Safebase är ett nytt sensorsystem som ger objektiva underlag för bedömning av vård- och omsorgsbehov.

Förebyggande

  • Individanpassade avvikelselarm
  • Beslutsunderlag för effektivare vårdplanering
  • Nattlig tillsyn på distans

Framtidssäkrat

  • Enkel installation med minimal tillsyn efter driftsättning
  • Återställning och avläsning på distans
  • Diskret integrering i hem- och vårdmiljö